Zatrudnienie dla nauczycieli

Nauczyciele mogą dostać pracę w różnych miejscach. Większość z nich pracuje w szkołach – podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i zawodowych. Ci, którzy uczą obcych języków, jak angliści, romaniści, germaniści mogą również dostać posadę w szkole języków obcych. Wielu nauczycieli może też pracować przy udzielaniu korepetycji. Zwłaszcza matematycy, fizycy i chemicy maja licznych uczniów, gdyż przedmioty te sprawiają trudności wielu uczniom. Dzieciaki przed samą maturą chętnie też pobierają dodatkowe lekcje z przedmiotów, które maja zamiar zdawać, jak matematyka, ale również język polski i języki obce. Niektóre dzieci powtarzają też materiał z wybranego przez siebie dodatkowego przedmiotu maturalnego, jak historia, geografia, informatyka. W szkołach nauczyciele nie zarabiają bardzo wiele, jednak już nauka języków obcych w szkołach językowych okazuje się znacznie bardziej dochodowa. Również korepetycje mogą przynieść ładne dochody. Wielu nauczycieli łączy naukę w różnych miejscach pracy, zwłaszcza gdy w jednej szkole nie maja, pełnego etatu. Wielu polonistów na przykład poza praca w szkole udziela korepetycji, zwłaszcza w drugim półroczu, gdy maturzyści zaczynają się przygotowywać do bliskich egzaminów. Angliści zaś przez cały rok udzielają lekcji w szkołach językowych. Matematykom i fizykom też nie brakuje pracy.

Zróbmy pozytywne wrażenie

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy zabrać ze sobą dokumenty, które potwierdzają nasze dotychczasowe zatrudnienie oraz poziom wykształcenia. Jednak, jak twierdzą niektórzy chwalenie się umiejętnościami i dyplomami już nie wystarcza. Trzeba się znacznie bardziej postarać. Po pierwsze musimy mówić szybko. Nie możemy sprawić wrażenia osoby powolnej, flegmatycznej. Osoby takie nie są mile widziane w firmach. Można domyśleć się, że nie będą szybko i wydajnie pracowały, ale będą opóźniały pracę w całej firmie. To natomiast może spowodować straty dla pracodawcy. Po drugie nie powinniśmy zbyt nalegać na to, że ta praca jest właśnie dla nas. Powinniśmy raczej sprawiać wrażenie osoby, której zależy na otrzymaniu pracy ale nie aż tak bardzo. Jeśli pracodawca będzie widział, że jesteśmy zdesperowani to wykorzysta ten fakt i owszem zaoferuje nam zatrudnienie, ale na przykład za marne pieniądze. Po trzecie warto zwracać uwagę na sygnały niewerbalne, które przekazujemy naszemu rozmówcy. Musimy przede wszystkim dobrze wyglądać. Strój oddaje szacunek do naszego rozmówcy. Trzeba się elegancko ubrać, ale oczywiście nie można w tym przesadzać. Mówi się także o tym, że powinniśmy naśladować naszego rozmówcę. Z tym trzeba jednak uważać, gdyż takie naśladownictwo może zostać odebrane jako na przykład przedrzeźnianie, wówczas możemy zapomnieć o naszej wymarzonej pracy.

Krótko o poręczeniu

Istnieje wiele form zabezpieczenia kredytu. Jedną z nich jest z całą pewnością poręczenie, które wykorzystywane jest najczęściej w przypadku zaciągania kredytu przez osoby indywidualne. Poręczenie stosowane jest przez banki wtedy, kiedy kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie sporej sumy kredytu. Banki decydują się na nie wtedy, kiedy z jakiegoś powodu obawiają się, że dana osoba może w przyszłości przestać spłacać kolejne raty kredytu. Zobowiązanie to przechodzi wtedy na poręczyciela. Poręczyciel nie musi obawiać się jakichkolwiek roszczeń ze strony kredytodawcy w sytuacji, kiedy kredytobiorca spłacił już w całości swoje zobowiązania finansowe. Poręczyciel zostanie wtedy niejako zwolniony z pełnionej przez siebie funkcji. Poręczyciel musi spełniać swoje obowiązki, czyli spłacać zobowiązania wobec banku wtedy, kiedy kredytobiorca z jakiegoś powodu zaczyna opóźniać się ze spłatą. Warto jednak podkreślić, że bank ma obowiązek powiadomić poręczyciela o tym, że kredytobiorca spóźnia się z dokonaniem wpłaty kolejnej raty. Powiadomienie takie ma służyć uniknięciu konieczności spłacania dodatkowych odsetek przez poręczyciela. Trzeba bowiem bardzo wyraźnie podkreślić, że poręczyciel jest zobowiązany spłacać nie tylko kredyt, ale także wszystkie odsetki, które pojawiły się w wyniku nieterminowych wpłat. Aby zostać poręczycielem danego kredytu zawsze trzeba podpisać stosowną umowę w banku.

Zmiany w systemie przyznawania kredytów

Szykują się zmiany w systemie przyznawania kredytów i jeszcze do końca nie wiadomo, czy obejmą one także polski system bankowy. Niedługo się tego dowiemy, tymczasem możemy obserwować, jakie zmiany zachodzą w systemie w Europie i jak reagują na nie klienci. W roku obecnym wzrosło zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne, ale za to znalazło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Takie dane przesyłają nam raporty, które podsumowują sytuację na rynku kredytowym na obecny rok. Dodatkowo jak się okazuje wcale nie zostały zaostrzone warunki przyznawania kredytów, wręcz przeciwnie. Kredyty konsumpcyjne, czyli najczęściej pobierane przez Polaków kredyty są jeszcze bardziej dostępne, więc jest na nie jeszcze większy popyt. Co do sytuacji na rynku kredytów dla przedsiębiorstw to wszystkie pozostało bez zmian? Nie zostały zaostrzone warunku przyznawania kredytów, ale firmy indywidualne prosperują gorzej w obecnym czasie kryzysu, więc pewnie stąd mniejsze zapotrzebowanie na inwestowanie w kolejny kredyt wzięty na kolejna inwestycję, która nie gwarantuje powodzenia. Na przyszły rok, jeśli szykuje się zmiana w systemie przyznawania kredytów, to nie będzie ona na tyle znacząca, aby zrewolucjonizowała rynek lub znacznie utrudniła możliwość otrzymania pożyczki. Z pewnością zmiany w systemie kredytowym w końcu okażą się na tyle nieznaczące, że kredytobiorcy nawet tego nie zauważą, ale za to zwiększy się konkurencja na rynku kredytowym.

Mieć swój dom

Każdy z nas marzy o własnym domu lub mieszkaniu. Nie raz zastanawiamy skąd na ten cel wziąć pieniądze. Jest na to rozwiązanie. Kredyt bankowy może nam pomóc w realizacji naszych planów. Aby dostać kredyt musimy mieć stałe źródło dochodu. Czasami trzeba znaleźć osobę, która będzie za nas ręczyła, a w razie braku spłacania rat przez nas, bank ufa, że ta osoba to za nas zrobi. Powstają to coraz nowe oferty pożyczek na nowe mieszkanie dla młodych rodzin. Spowodowane jest z pewnością polityką prorodzinną. Jednak już niezależnie od celu dawania takich kredytów, jest to duże ułatwienie dla młodych małżeństw, które chcą jak najszybciej iść na swoje. Banki prześcigają się w różnych ofertach takich pożyczek. Chodzi jednak o to, by rata spłaty kredytu, była o jak najmniejszym oprocentowaniu. Taka pożyczka powinna być dopasowana tak do zainteresowanego, by ten mógł realizować inne plany, a nie tylko spłacać kredyt. W prawdzie spłacenie wszystkich rat, zajmuje dużo lat, ale świadomość, że jest się we własnym mieszkaniu jest bezcenna. Inną opcją są kredyty hipoteczne, które banki dają pod zastaw kupowanego budynku. Jednak te są ostatnio niechętnie udzielane oraz z pewnością mają o wiele większe oprocentowanie niż te pożyczki, o których mowa była wcześniej. Kredyty bankowe to jest dobre rozwiązanie, gdy chcemy w coś zainwestować, ale to coś musi nam przynosić zyski, byśmy mogli oddać pożyczone pieniądze.

O kredycie konsumenckim

Mówiąc o kredytach z całą pewnością należy wspomnieć o kredycie konsumenckim. Jest to najbardziej znany rodzaj kredytu, z którego korzystają osoby prywatne. Istnieje oraz zasady udzielania kredytu tego typu regulowane są przez ustawę, która w obecnej formie pochodzi z 2011 roku. Aby otrzymać kredyt konsumencki jesteśmy zobowiązani do podpisania z wybranym bankiem umowy. Trzeba pamiętać o tym, że umowa taka zawsze powinna być zawarta na piśmie. Prawo dokładnie określa, co musi znaleźć się w umowie o kredyt konsumencki. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać dokładne dane osoby, która zdecydowała się zaciągnąć kredyt. Umowa musi także zawierać dane banku, czyli kredytobiorcy. W umowie należy dokładnie określić wysokość kredytu oraz czas na jaki zostaje on udzielony. Umowa zawsze obejmuje także takie informacje jak wysokość raty oraz częstotliwość ich spłacania. Zawsze pojawia się w niej również informacja dotycząca tego, kiedy rozpoczyna się spłacanie kredytu. Umowa reguluje także wysokość oprocentowania. Kredyt konsumencki chroniony jest tak zwaną ustawą antylichwiarską. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że bank zażąda od nas zbyt wysokich odsetek. Umowa reguluje także wszelkie kwestie, które związane są z prowizjami oraz opłatami, które bank pobiera od nas za udzielenie kredytu. Podkreślić trzeba w tym miejscu, że łączna suma tych opłat nie może przekroczyć pięciu procent sumy, która zostaje nam udzielona jako kredyt.

Jak nie popaść w spiralę zadłużenia

Na polskim rynku bankowym jest bardzo wiele atrakcyjnych produktów bankowych, poszczególne banki walczą o klienta, starając się dopasować swoje produkty do aktualnej sytuacji na rynku, wymagań poszczególnych klientów, z drugiej zaś strony starają się dotrzeć z przekazem medialnym o swoich produktach do jak największej liczby klientów. Z kolei potencjalni klienci banków powinni zachować umiar w korzystaniu z kolejnych produktów bankowych, jeśli chodzi o wszelkie formy kredytów, powinni realnie oceniać swoje możliwości spłaty zaciąganych kolejno zobowiązań, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na to, że ich sytuacja materialna ulegnie radykalnej poprawie na podstawie dostępnych przesłanek. Klienci powinni mieć świadomość, że korzystanie z kolejnych kredytów przed ostateczną spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w dość krótkim czasie może ich doprowadzić do tak zwanej spirali zadłużenia, kiedy już nie będzie można znaleźć dobrego rozwiązania z sytuacji, gdy nasze dochody będą niewspółmiernie małe do powstałych w wyniku takiego działania zobowiązań. Należy też pamiętać o tym, że każdy kredyt, o ile nie będzie przeznaczony na inwestycje, która w dodatku przyniesie realny zysk, jest nasza stratą. Dzieje się tak dlatego, że przecież każdy kredyt jest obciążony kosztami, nie w tym względzie żadnych wyjątków, i jeśli przykładowo pożyczymy z banku 10 tysięcy na 3 lata, to będziemy musieli oddać 16 tysięcy, a więc o te 6 tysięcy będziemy ubożsi.

Kredyt na własny biznes

W okresie, gdy coraz więcej osób traci pracę, można zauważyć, że osoby bezrobotne częściej wyrażają inicjatywę poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednak jedną z najważniejszych przeszkód na drodze do realizacji marzeń o pełnym uniezależnieniu się jest brak pieniędzy. Jednak istnieją instytucje bankowe, w których możemy zaciągnąć kredyt na założenie własnego biznesu. Gdy posiadamy już w pełni przygotowany projekt całej inwestycji tego rodzaju, powinniśmy złożyć wniosek kredytowy. Wzór wniosku możemy znaleźć na stronie internetowej każdego banku. Wniosek wraz z dołączonym biznesplanem wysyłamy drogą elektroniczną. Zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów takiego wniosku kredytowego jest profesjonalnie sporządzony biznesplan, w którym zawieramy cały konkretny plan zrealizowania projektu, analizę konkurencji na rynku, nasze cele krótko i długoterminowe, ocenę szans na powodzenie całego przedsięwzięcia. Profesjonalnym i konkretnym biznesplanem możemy wiele wygrać i podbudować nasze zaufanie w oczach instytucji bankowej. Ważne jest również czy w ogóle posiadamy odpowiednią część kapitału początkowego potrzebnego do zrealizowania całego przedsięwzięcia. Potrzebne nam będzie również konkretne zabezpieczenie kredytu na założenie firmy, propozycję możemy zawrzeć we wniosku kredytowym.

Pożyczki w instytucjach pozabankowych

Wiele osób chcąc zaciągnąć kredyt kieruje się w stronę banku. Może to być bank, z którym są już w jakiś sposób związani na przykład przez inne kredyty czy konto bankowe lub też bank niejako obcy, którego oferta w związku z danym zobowiązaniem wydaje się najkorzystniejsza. Jednak w wielu przypadkach może się zdarzyć, iż banki odmówią kredytu nawet swoim stałym klientom. Może mieć to związek ze złą historią kredytową czy ogólnie niezadawalającą zdolnością kredytową. Co w takim wypadku mogą zrobić klienci? Mogą podjąć trud odbudowy zdolności kredytowej i wiarygodności w oczach banku. Dobrym sposobem na to jest regularne oszczędzanie. Jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki długotrwały proces. Pieniądze są im potrzebne natychmiast. Dlatego też wiele osób odesłanych przez banki z przysłowiowym kwitkiem udaje się po pomoc do instytucji pozabankowych. Innymi słowy korzysta z pożyczek w firmach czy podmiotach kredytowych. W przypadku zobowiązań oferowanych przez takowe podmioty finansowe nie mamy do czynienia z tak rygorystycznymi wymogami dotyczącymi zdolności kredytowej jak w przypadku banków. Podmioty takie bardzo często nie weryfikują nawet historii kredytowej swoich klientów. Są to niewątpliwie zalety takowych zobowiązań. Jednak istniej również mówiąc kolokwialnie haczyk. Zazwyczaj jest to bardzo wysokie oprocentowanie zaciąganych pożyczek, na które klienci nie zwracają często uwagi. Prowadzi to do późniejszych problemów ze spłatą.

Etapy postępowania kredytowego

Każdy, kto zdecydował się o rozpoczęcie starań o przyznanie kredytu musi przejść przez kilka etapów procedury bankowej. Decyzja o przyznaniu kredytu nie jest bowiem podejmowana w kilka chwil i przez jedną osobę. Aby procedura ta została rozpoczęta trzeba przede wszystkim złożyć w banku stosowny wniosek o przyznanie nam kredytu. We wniosku tym muszą się znaleźć oczywiście nasze dane, ale także wszelkie informacje, które określa się mianem historii kredytowej. Bank musi wiedzieć, czy nie jesteśmy właśnie w trakcie spłacania jakiegoś kredytu. Jeśli kiedykolwiek mieliśmy problem ze spłaceniem zaciągniętego kredytu również trzeba o tym powiadomić bank. Lepiej powiedzieć o tym otwarcie niż zataić. Takie kwestie bowiem i tak prędzej czy później ujrzą światło dzienne, a wtedy my możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu. We wniosku trzeba także uwzględnić wysokość kredytu. Kiedy wniosek jest już złożony odpowiedni pracownicy banku zajmą się jego rozpatrzeniem. Dokładnie zostanie przeanalizowana nasza sytuacja finansowa. Analitycy zastanowią się, czy z obecnymi zarobkami jesteśmy w stanie spłacać kredyt w takiej wysokości, w jakiej chcielibyśmy aby został nam przyznany. Kiedy nasza sytuacja finansowa zostanie już przeanalizowana przychodzi kolej na podjęcie decyzji przez bank. Jeśli decyzja będzie dla nas pozytywna z pewnością pracownik banku do nas zatelefonuje i zaprosi nas na podpisanie umowy.