Co to jest odwrócona hipoteka

Kredyt hipoteczny to taki, który służy do dokonania płatności za zakupiona nieruchomość, zaś dana nieruchomość jest następnie zabezpieczeniem udzielonego kredytu, a wiec rodzaje zastawu – w sytuacji nie wywiązania się przez kredytobiorcę z przyjętego na siebie zobowiązania kredytowego bank może taka nieruchomość zająć, a po jej sprzedaży rozliczyć się z kredytobiorcą, biorąc sobie środki finansowe za część niespłaconego kredytu. Na naszym rynku finansowym, na razie tym pozabankowym, działa od kilku już lat instytucja tak zwanej odwróconej hipoteki. Jest to również swojego rodzaju pożyczka hipoteczna w tym względzie, że zabezpieczeniem kredytu jest dana nieruchomość, przy czym zachodzi tu proces odwrotny – nieruchomość już jest własnością danego klienta, on otrzymuje kredyt, wypłacany przez bank w ratach, na poczet tej nieruchomości, jednak tego kredytu nie spłaca. Formą jego spłaty będzie przejecie w przyszłości przez instytucje dokonująca wypłat rat kredytowych danej nieruchomości, nastąpi to po śmierci danej osoby, która jest właścicielem nieruchomości i na jej poczet otrzymywała przez określoną ilość lat wsparcie. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób samotnych głównie, które i tak nie za bardzo mają komu zostawić swoją nieruchomość, na przykład mieszkanie, w którym zamieszkują, a jednocześnie brakuje im pieniędzy ze skromnej emerytury lub renty na podstawowe potrzeby życiowe czy lekarstwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.