Dobry zwyczaj – nie pożyczaj

Przysłowia często nazywane są mądrością narodów. Jest w tym dużo prawdy, gdyż rzeczywiście wiele cennych spostrzeżeń, wynikających z ludzkich zwyczajów, znajduje odbicie właśnie w ich treści. W związku z tym także stwierdzenie, iż dobrym zwyczajem jest nie pożyczanie komuś – najczęściej pieniędzy – również musiało mieć niegdyś uzasadnienie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że większość przysłów powstało nieraz nawet przed setkami lat. W tamtych czasach w zasadzie nie istniały jeszcze instytucje, w których można było pożyczać pieniądze. Wszelkiego rodzaju pożyczki, niezależnie od ich przedmiotu, były dokonywane na ogół między zwykłymi ludźmi, zazwyczaj połączonymi więzami rodzinnymi lub przyjaźni. W takiej sytuacji brak zwrotu pożyczki nie tylko prowadził do straty finansowej lub materialnej po stronie osoby udzielającej pożyczki, ale także powodował wrogość obu stron transakcji. W ten sposób poprzez pożyczkę można było stracić nawet najlepszego przyjaciela. Choć dziś oczywiście nadal funkcjonują tego typu pożyczki, to można łatwo im zaradzić, korzystając z kredytów bankowych. Tutaj nasze kontakty z bankiem ograniczają się zazwyczaj jedynie do spraw urzędowych, związanych z uruchomieniem kredytu. Jeśli kredytu nie będziemy spłacać, bank w stosunku do nas nie będzie miał żadnych sentymentów – potraktuje nas jako niewiarygodnego klienta, a w warunkach trwałej niespłacalności poweźmie wobec nas egzekucję.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.