Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

Z pewnością każdy, kto choć raz pożyczał pieniądze z banku słyszał o możliwych zabezpieczeniach, których bank może od nas zażądać. Stosowane są one wtedy, kiedy bank obawia się, że w pewnym momencie nie będziemy w stanie dalej spłacać kredytu. Jednym z takich zabezpieczeń jest hipoteka. Ten rodzaj zabezpieczenia wydaje się być spośród dostępnych najbardziej ryzykowny. Jeśli bowiem przestaniemy spłacać kredyt to stracimy na rzecz banku nieruchomość, na którą hipoteka została ustanowiona. Hipoteka najczęściej stosowana jest wtedy, kiedy zaciągany przez nas kredyt ma być przeznaczony na zakup mieszkania lub też budowę domu. Możliwe jest jednak zaciągnięcie także kredytu na inny cel przy zastosowaniu właśnie tej formy zabezpieczenia. Aby mogła powstać hipoteka dana nieruchomość musi mieć założoną księgę wieczystą. To bowiem właśnie w księdze wieczystej dokonuje się wpisów związanych z hipoteką. Można wyróżniać dwa rodzaje hipoteki: przymusową oraz dowolną. W przypadku kredytów stosuje się właśnie hipotekę dowolną. Aby mogła powstać musimy złożyć pisemne oświadczenie, które należy podpisać w obecności notariusza. Jeśli bank nie dopilnuje aby pismo wyrażające zgodę na obciążenie hipoteki zostało podpisane u notariusza naraża się na późniejsze stwierdzenie jej nieważności. W praktyce takie sytuacje się nie zdarzają. Banki bowiem bardzo dokładnie pilnują wszelkich formalności, których trzeba dopełnić przy udzielaniu kredytu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.