Jak nie popaść w spiralę zadłużenia

Na polskim rynku bankowym jest bardzo wiele atrakcyjnych produktów bankowych, poszczególne banki walczą o klienta, starając się dopasować swoje produkty do aktualnej sytuacji na rynku, wymagań poszczególnych klientów, z drugiej zaś strony starają się dotrzeć z przekazem medialnym o swoich produktach do jak największej liczby klientów. Z kolei potencjalni klienci banków powinni zachować umiar w korzystaniu z kolejnych produktów bankowych, jeśli chodzi o wszelkie formy kredytów, powinni realnie oceniać swoje możliwości spłaty zaciąganych kolejno zobowiązań, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nic nie wskazuje na to, że ich sytuacja materialna ulegnie radykalnej poprawie na podstawie dostępnych przesłanek. Klienci powinni mieć świadomość, że korzystanie z kolejnych kredytów przed ostateczną spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w dość krótkim czasie może ich doprowadzić do tak zwanej spirali zadłużenia, kiedy już nie będzie można znaleźć dobrego rozwiązania z sytuacji, gdy nasze dochody będą niewspółmiernie małe do powstałych w wyniku takiego działania zobowiązań. Należy też pamiętać o tym, że każdy kredyt, o ile nie będzie przeznaczony na inwestycje, która w dodatku przyniesie realny zysk, jest nasza stratą. Dzieje się tak dlatego, że przecież każdy kredyt jest obciążony kosztami, nie w tym względzie żadnych wyjątków, i jeśli przykładowo pożyczymy z banku 10 tysięcy na 3 lata, to będziemy musieli oddać 16 tysięcy, a więc o te 6 tysięcy będziemy ubożsi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.