Jakie ubezpieczenie musi opłacić przedsiębiorca

Rozpoczynając przygodę z pracą na własny rozrachunek, warto się zapoznać z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń, które stanowią największe obciążenie każdego przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że przez dwa lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł opłacać obniżone o 50% składki na ubezpieczenia społeczne, a obniżka wynika głównie z niższej stawki na ubezpieczenie społeczne, a dokładniej – emerytalne. Zatem prowadzenie działalności przez dwa pierwsze lata kosztuje mniej, oczywiście przy założeniu, że wcześniej przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej. Jednak nawet w tym okresie należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które nie ulega żadnej obniżce. W ciągu dwóch pierwszych lat należy opłacić ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, natomiast ubezpieczenie wypadkowe jest dobrowolne, chociaż kosztuje jedynie około 20 złotych miesięcznie, co przy pozostałych składkach jest naprawdę znikomą kwotą. Po dwóch latach zaczyna się także konieczności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne, chociaż wysokość tej składki jest w zasadzie dobrowolna, to i tak większość przedsiębiorców płaci najniższą możliwą składkę, nie bardzo ufając w to, że ZUS będzie wypłacał im w przyszłości emeryturę, wystarczającą na godziwe życie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.