Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt to niejednolita grupa. Wyróżnia się bowiem przynajmniej kilka różnych rodzajów kredytu, które różnią się między sobą między innymi tym, komu oraz na jaki cel są udzielane. Jednym z rodzajów kredytu jest kredyt w rachunku kredytowym. Ten rodzaj kredytu dzieli się na kolejne rodzaje. Wyróżnia się więc kredyt docelowy, kredyt na określone zobowiązania, kredyt kasowy, kredyt sezonowy oraz linię kredytową. Kredyt docelowy możemy zaciągnąć wtedy, kiedy z uzyskanych w ten sposób pieniędzy mamy zamiar sfinansować tylko jedną, ściśle i precyzyjnie określoną transakcję. Kredyt na określone zobowiązania to kredyt, który udzielany jest na kilka miesięcy. Możemy go zaciągnąć wtedy, kiedy aktualnie mamy jakieś trudności ze spłatą bieżących należności. Ciekawym rodzajem kredytu tego rodzaju jest kredyt kasowy. Ten rodzaj kredytu udzielany jest wtedy, kiedy w kasie danej firmy z jakiegoś powodu zabrakło gotówki. Kredyt ten ma owy brak uzupełnić. Prowadząc firmę trzeba jednak ostrożnie podchodzić do kredytów tego rodzaju. Zawsze trzeba je będzie bowiem spłacić. Kredyt sezonowy udzielany jest natomiast wtedy, kiedy pojawiły się braki finansowe, które spowodowane są na przykład wahaniem produkcji, które nastąpiło w efekcie zmian w zakresie świadczonych usług czy mniejszego zainteresowania danymi produktami. Kredytu tego nie mogą zaciągnąć osoby prywatne. Jest on udzielany jedynie firmom, które posiadają zdolność kredytową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.