Krótko o poręczeniu

Istnieje wiele form zabezpieczenia kredytu. Jedną z nich jest z całą pewnością poręczenie, które wykorzystywane jest najczęściej w przypadku zaciągania kredytu przez osoby indywidualne. Poręczenie stosowane jest przez banki wtedy, kiedy kredytobiorca zdecydował się na zaciągnięcie sporej sumy kredytu. Banki decydują się na nie wtedy, kiedy z jakiegoś powodu obawiają się, że dana osoba może w przyszłości przestać spłacać kolejne raty kredytu. Zobowiązanie to przechodzi wtedy na poręczyciela. Poręczyciel nie musi obawiać się jakichkolwiek roszczeń ze strony kredytodawcy w sytuacji, kiedy kredytobiorca spłacił już w całości swoje zobowiązania finansowe. Poręczyciel zostanie wtedy niejako zwolniony z pełnionej przez siebie funkcji. Poręczyciel musi spełniać swoje obowiązki, czyli spłacać zobowiązania wobec banku wtedy, kiedy kredytobiorca z jakiegoś powodu zaczyna opóźniać się ze spłatą. Warto jednak podkreślić, że bank ma obowiązek powiadomić poręczyciela o tym, że kredytobiorca spóźnia się z dokonaniem wpłaty kolejnej raty. Powiadomienie takie ma służyć uniknięciu konieczności spłacania dodatkowych odsetek przez poręczyciela. Trzeba bowiem bardzo wyraźnie podkreślić, że poręczyciel jest zobowiązany spłacać nie tylko kredyt, ale także wszystkie odsetki, które pojawiły się w wyniku nieterminowych wpłat. Aby zostać poręczycielem danego kredytu zawsze trzeba podpisać stosowną umowę w banku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.