Kto może wziąć kredyt?

W Polsce warunki do otrzymania kredytu nie są mocno zaostrzone, dlatego praktycznie każda pełnoletnia osoba może uzyskać kredyt. Jeśli nie kredyt konsumpcyjny, który poparty jest zatrudnieniem lub otrzymywaniem, jakiegokolwiek potwierdzonego prawnie przychodu, to może być to kredyt studencki, który otrzymuje się na zupełnie innych warunkach. Czy osoba, która nie ma zatrudnienia może otrzymać kredyt? Jeśli ma inne źródło przychodu, to może. Na przykład, kiedy pobiera rentę lub emeryturę i może o tym poświadczyć. Jeśli jednak nie ma żadnego przychodu, bank nie ma żadnego dowodu na to, że ta osoba będzie w stanie spłacić zobowiązanie w terminie. Niektóre banki mają dla swoich klientów taką ofertę, że jeśli w trakcie trwania umowy o kredyt z bankiem stracimy pracę, to ubezpieczenie pokryje pozostałe raty, jakie mamy do spłacenia. Oczywiście, jeśli do tej pory wywiązywaliśmy się z każdego punktu umowy z bankiem, w skład, czego wchodziło także spłacanie wszystkich rat terminowo. Kredyt może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada dowód osobisty. Nie możemy np. wziąć kredytu na prawo jazdy lub legitymację studencką czy inny dokument potwierdzający tożsamość. Niekiedy problemy z otrzymaniem zgody ba kredyt mają osoby, które są zatrudnione na zasadzie umowy o dzieło albo umowy zlecenia. Nie są one pewnymi klientami dla banku i bardzo często banki odmawiają pożyczki osobom z takim zatrudnieniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.