O kredycie inwestycyjnym

Jednym z wielu rodzajów kredytów jakich udzielają banki jest kredyt inwestycyjny. Jest to szczególny rodzaj kredytu. Pieniądze, które uzyskamy za jego pośrednictwem możemy bowiem przeznaczyć jedynie na ściśle określone inwestycje. Celem pożyczki tego rodzaju jest zawsze powiększenie posiadanego kapitału. Kredyt inwestycyjny ma więc w założeniu pomóc nam w rozwinięciu firmy i osiąganiu większych zysków. Prawo bankowe bardzo dokładnie określa jakie rodzaje inwestycji mogą zostać sfinansowane pieniędzmi, które pochodzą z kredytu inwestycyjnego. Mogą to być inwestycje materialne, niematerialne oraz finansowe. Do inwestycji materialnych zalicza się między innymi zakup niezbędnego sprzętu takiego jak na przykład maszyny produkcyjne czy zakup samochodów. Do inwestycji materialnych zalicza się także rozbudowę budynków firmy oraz ich modernizację. Także zakup nowych budynków jest uważany za inwestycję materialną. Inwestycje niematerialne to między innym zakup różnorakich papierów wartościowych. Do inwestycji finansowych zalicza się z kolei zakup akcji czy też wykupienie udziałów naszego dotychczasowego wspólnika. Kredyty inwestycyjne dzielą się na trzy rodzaje. Wyróżnia się kredyty na wyposażenie, na modernizację oraz na zakup czy też budowę określonych obiektów. Kredyty na wyposażenie to wszystkie te kredyty, które służą do inwestowania w rzeczy materialne, czyli zakup nowych maszyn czy na przykład sprzętu komputerowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.