O kredycie samochodowym

Bardzo chętnie zaciąganym rodzajem kredytu jest kredyt samochodowy. Banki oferują kredyty samochodowe, które możemy przeznaczyć na zakup nie tylko nowego, ale także używanego samochodu. Z kredytu samochodowego możemy sfinansować także zakup samochodu, który sprowadziliśmy z zagranicy. Kredyt samochodowy możemy przeznaczyć nie tylko na zakup samochodu. Za pieniądze z tego kredytu możemy również kupić skuter, motorower, motocykl, a nawet przyczepę kempingową. Udzielając kredytu samochodowego banki stosuje trzy rodzaje zabezpieczenia. Kredyt może zostać zabezpieczony poprzez depozyt karty pojazdu, poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie lub poprzez zastaw rejestrowy. Kupując pojazd z kredytu samochodowego musimy koniecznie wykupić polisę AC i przekazać prawa z tej polisy bankowi, który udzielił nam kredytu. Tak jak przy ubieganiu się o inne rodzaje kredytu, także przy ubieganiu się o kredyt samochodowy, musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie zdolności kredytowej. Przyszły kredytobiorca musi także posiadać stałe, comiesięczne dochody. Dochody te mogą pochodzić w tytułu wykonywanej pracy, z emerytury, renty lub z działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która ubiega się o przyznanie kredytu prowadzi działalność gospodarczą, bank zażąda dostarczenia zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach oraz o niezaleganiu z podatkami. Kredyt samochodowy możemy otrzymać w euro, frankach szwajcarskich lub w polskich złotych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.