O rodzajach kredytów

Każdy bank udziela kilku rodzajów kredytów. Możemy zaciągnąć w banku kredyt, który przeznaczymy na zakup samochodu, czy też na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Na sfinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej możemy zaciągnąć kredyt obrotowy. Udzielony przez bank kredyt obrotowy możemy przeznaczyć na zakup materiałów lub innych środków, które są nam potrzebne, aby nasze przedsiębiorstwo mogło funkcjonować. Rodzajem kredytu obrotowego jest kredyt inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny może zostać wykorzystany na zakup akcji innego przedsiębiorstwa, możemy również przeznaczyć go na zakup papierów wartościowych. Kredyty obrotowe i inwestycyjne należą do kredytów krótkoterminowych. Dla osób fizycznych przeznaczony jest kredyt konsumpcyjny. Zabezpieczeniem kredytu konsumpcyjnego są dochody kredytobiorcy, czasem żyranta. Kredyt konsumpcyjny możemy przeznaczyć na atrakcyjne zagraniczne wczasy, zakup telewizora czy nowych mebli. Do kredytów długoterminowych należy kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny może przeznaczyć na zakup nieruchomości. Nieruchomością tą może być dom, mieszkanie lub nieruchomość gruntowa. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka. W banku możemy ubiegać się także o kredyt konsolidacyjny. Kredyt konsolidacyjny możemy przeznaczyć na innych, zaciągniętych przez nas kredytów. Wtedy zamiast kilku kredytów spłacamy tylko ten jeden.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.