O zabezpieczeniach kredytu

Niewielki kredyt gotówkowy możemy często dostać od banku bez dodatkowego zabezpieczenia. Kiedy jednak kwota kredytu jest dość znaczna, bank może od nas zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Forma zabezpieczenia będzie zależna przede wszystkim od kwoty, jaką zamierzamy pożyczyć oraz od naszej historii kredytowej. Jeżeli okaże się, że mieliśmy kiedyś problemy ze spłatą kredytu, wielkość i forma zabezpieczenia może znacząco wzrosnąć. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest jego ubezpieczenie. Zabezpieczeniem kredytu może być także weksel in blanco. Na wekslu in blanco znajduje się jedynie podpis wystawcy, nie jest na nim określona ani data realizacji, ani wysokość sumy. Taki rodzaj zabezpieczenia stosuje bank wobec klientów, których darzy szczególnym zaufaniem. Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być także zastaw hipoteczny. Zastaw hipoteczny obciąża hipotekę kredytobiorcy, jest rzadko stosowaną formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego. Kredyt gotówkowy można także zabezpieczyć poprzez zastaw na rzeczach. Sformułowanie to oznacza, że przekazujemy bankowi prawo do sprzedaży będących naszą własnością dzieł sztuki czy samochodu w przypadku, kiedy nie spłacamy terminowo rat pożyczki. Zastaw na rzeczach może zostać złożony w depozycie bankowym, ale może też zostać ustanowiony zastaw rejestrowy. Zastaw rejestrowy pozwala na korzystanie z własności, nie może ona jednak zostać sprzedana.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.