Obliczanie zdolności kredytowej

Dla każdego banku przed udzieleniem kredytu najważniejsze jest czy potencjalny kredytobiorca będzie zdolny do terminowej spłaty raty kredytowych wraz z naliczonymi zgodnie z umową odsetkami. Jeśli się okaże, że dana osoba składająca wniosek kredytowy nie posiada określonej zdolności kredytowej wówczas ma niestety minimalne szans na otrzymanie kredytu. Trzeba sobie zdać sprawę, że bank w takiej sytuacji bardzo dużo ryzykuje, jeżeli trafi na nieuczciwego kredytobiorcę może się okazać, że nigdy swoich pieniędzy nie odzyska, ponieważ nie będzie miał, z czego ściągnąć żądanej sumy. Przy obliczaniu zdolności kredytowej ważne są nie tylko zarobki danej osoby, lecz również jego sytuacja rodzinna, liczba osób, które są na utrzymaniu danej osoby, oraz jego comiesięczne zobowiązania wobec innych instytucji kredytowych, bądź też innych instytucji, jak zakład energetyczny, czy opłaty za gaz i wodę. Wszystkie te elementy mają niebagatelne znaczenie przy obliczaniu zdolności kredytowej. Oczywiście wysokość zdolności kredytowej zależy w dużym stopniu od sumy, której oczekuje kredytobiorca. Inne są również w takich wypadkach wymagane zabezpieczenia. Zdolność kredytową każdy może obliczyć sobie samodzielnie odwiedzając odpowiednie strony internetowe, na których można skorzystać ze specjalnych programów obliczających zdolność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.