Podatki płacą wszyscy

W życiu są dwie pewne rzeczy – podatki i śmierć. Ten powszechnie znany cytat doskonale oddaje to, co czeka każdego obywatela, który osiąga jakieś dochody. To podatki. Każdy Polak płaci podatki i podchodzi do nich z porównywalną niechęcią. Podatki od osiąganych dochodów w tej chwili są pobierane według stawek podatkowych, natomiast w przypadku umów zlecenie dodatkowo można wprowadzić wyższe koszty uzyskania przychodu, co spowoduje, że podatek będzie naliczany od innej kwoty, niż ta pierwotnie zarobiona. W przypadku osób samozatrudnionych albo prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i pracujących na rzecz konkretnego pracodawcy – zleceniodawcy, odprowadzany podatek może być uzależniony od wielu czynników. Przedsiębiorcy, oprócz naliczonego podatku, mogą od niego odliczać niektóre wydatki, czasem niektóre wydatki należy odliczyć od dochodu, zmniejszając w ten sposób wysokość podatku do zapłacenia. Część składek, które odprowadzają przedsiębiorcy, jest zwracana dopiero w rocznym rozliczeniu, gdy są zwracane na podstawie rozliczenia z urzędem skarbowym. Warto pamiętać, że podatki płaci się także wtedy, gdy jest się jedynie konsumentem – do każdego towaru czy do większości usług jest doliczany podatek VAT, a niektóre produkty (papierosy, alkohol, benzyna) dodatkowo są obarczone podatkiem akcyzowym i nie ma szansy, aby takiego podatku nie płacić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.