Polski rynek finansowy

Polski rynek finansowy jest stosunkowo dobre uporządkowany i w zasadzie nie przechodził przez żadne spektakularne kryzysy. W obecnej postaci powstał na fali przemian gospodarczych po 1989 roku. Polski rynek finansowy to przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne, które są najczęściej jednostkami wydzielonymi albo z banków, albo z towarzystw ubezpieczeniowych. Ich działalność podlega kontroli, którą obecnie sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, łącząc w sobie kompetencje jednostki nadzorującej zarówno banki, jak i ubezpieczycieli. Większość z dostępnych na rynku polskim banków i ubezpieczycieli działa jako spółka akcyjna, a ich akcje są emitowane na giełdzie papierów wartościowych. Powstał tam także specjalny indeks – WIG Banki, który jest oparty na kursie największych banków. Często na rynku finansowym są dostępne całe grupy kapitałowe, w skład których wchodzą zarówno banki, i ubezpieczyciele. Tak się dzieje w przypadku ING, z kolei Allianz chciał stworzyć swój własny bank dołączając go do oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Z kolei niektóre produkty ubezpieczeniowe są i tak sprzedawane głównie w ramach jednej grupy kapitałowej – taki mariaż jest w przypadku Avivy i teraz już BZWBK, wcześniej podobnie się działo z Kredyt Bankiem i towarzystwem ubezpieczeniowym Warta, dopóki nie doszło do zmian właścicielskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.