Porównanie oferty kredytowej

Idąc na zakupy, nawet dotyczące najprostszych, codziennie spożywanych produktów, mamy często wybór nabycia jednego spośród kilku bardzo podobnych do siebie towarów. Jeśli korzyści, które nam one oferują, są bardzo do siebie zbliżone, najważniejszym kryterium wyboru staje się cena. Chociaż kredyty bankowe wydają się produktem całkowicie odmiennym od przykładowo kubka jogurtu, to jednak przy ich „zakupie” również powinniśmy kierować się ceną. Jest nią w tym wypadku koszt kredytu. Choć najważniejszym kryterium kosztu kredytu wydaje się jego oprocentowanie, powinniśmy brać pod uwagę także inne czynniki, które mogą również znacząco wpływać na koszt kredytu. Wśród nich za najistotniejsze trzeba uznać wysokość prowizji, a także wszelkiego rodzaju opłat przygotowawczych i wstępnych. Często warunkiem udzielenia kredytu jest wykupienie jego ubezpieczenia, innych ubezpieczeń, jak np. od utraty pracy, lub też skorzystania „w pakiecie” z innych produktów bankowych, przykładowo z konta osobistego. Choć koszt takich dodatkowych produktów jednostkowo nie jest duży, a same w sobie mogą okazać się korzystne, to jednak ich koszt przez cały okres trwania kredytu, jeśli okres spłaty wynosi kilkanaście lat, może okazać się duży. Powinniśmy także pamiętać o tym, że przy identycznym oprocentowaniu zapłacimy więcej odsetek, jeśli kredyt jest udzielony na dłuższy okres. W związku z powyższym, powinniśmy uzyskać od pracownika banku dokładne informacje o koszcie oferowanego kredytu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.