Rozliczenia firmy z pracownikami

Część księgowości, obejmująca rozrachunki z pracownikami, dotyczy nie tylko wynagrodzeń pracowniczych czy wypłat dodatkowych świadczeń. Tutaj jeśli chodzi o samo wynagrodzenie, może mieć ono różną postać, ponieważ wynagrodzenie może być wypłacane zarówno za czas pracy, jak i za efekty pracy w trybie akordowym. Do wynagrodzeń czasem dolicza się dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki albo wynikającej z odrębnych przepisów – tak zwana trzynastka. Wynagrodzenia mogą być wypłacane gotówką w kasie zakładu, jednak ze względu na koszty obsługi, związane z obsługą kasową, jak i przelewem na rachunek bankowy pracownika. Koszty takiej operacji ponosi pracodawca. Od wynagrodzeń potrącane są rozmaite kwoty, zwykle albo mające charakter dobrowolny, albo odprowadzane na podstawie decyzji sądu. W tym drugim przypadku może chodzić o zajęcia komornicze czy potrącanie kosztów, związanych z kosztami sądowymi. Od wynagrodzeń potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne, ale także na pożyczki i kredyty, jeśli pracownik korzystał z pomocy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na tym koncie pojawiają się także różnego rodzaju odpisy, związane np. z obciążeniem pracownika kosztami za uszkodzony majątek, różnego rodzaju odprawy, ekwiwalenty za odzież roboczą czy dodatkowe wynagrodzenia z różnych tytułów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.