Rozliczenia z pracownikami

Walka między pracownikiem i pracodawcą, to chyba stały element życia. Kierują nimi tak odmienne zasady, warunki, pragnienia, czy cele. Każdy z nich chce dobrze, ale zwykle ze swojego punktu widzenia. Nic, więc dziwnego, ze w ich relacjach pojawiają się konflikty, te wypowiedziane głośno i te skryte głęboko w sercu. Jest jednak pewna zasada, którą mogą posługiwać się pracodawcy, by ich stosunki z podwładnymi były jak najbardziej poprawne. Nie chodzi tutaj o etykę zawodową. To pojęcie tak naprawdę mówi tak wiele, że prawie nic. Chcemy zwrócić uwagę na rozliczenia z pracownikami. To właśnie one są najczęściej powodem nieporozumień. To pieniądze i to należne się naszemu pracownikowi, zwykle powodują spięcia. Jak więc brzmi zasada, o której wspomnieliśmy? Bądź uczciwy, sumienny i w miarę możliwości szczodry. Zachowuj również szczere relacje z pracownikami. Jak to zastosować w praktyce? Najważniejsze płatności względem naszych zatrudnionych, to przede wszystkim wypłata, a dopiero później należne delegacje, premie, czy dodatkowe fundusze. Jeśli chodzi o wypłatę pamiętajmy by zawsze była na czas, a zgodność jej kwoty konsultujmy z działem finansowym. Odnośnie reszty, to właśnie tam możemy pokazać szczodrość i jednocześnie uczciwość. Wydzielając premię, czy delegacje myślmy o naszych pracownikach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.