Rozrachunki z dostawcami i kontrahentami

Wszelkie rozliczenia z dostawcami i odbiorcami odbywają się na podstawie dokumentów księgowych. Często są to faktury, na podstawie których wykazuje się przychody, wynikające ze sprzedaży towarów i usług. Tutaj do wyliczenia przychodów ze sprzedaży należy uwzględnić koszty zakupu produktów, koszt wyprodukowania towaru czy usługi z uwzględnieniem kosztów pracowniczych, oraz doliczenie wszelkich rozrachunków z tytułu podatku VAT, który dodatkowo należy doliczyć do towaru, pamiętając o różnych stawkach na różne produkty. Do tego dochodzą rozliczenia publicznoprawne, czyli wszystkie rozliczenia związane z urzędami skarbowymi, celnymi, z ZUS i innymi ubezpieczycielami z tytułu składek na ubezpieczenia. Już choćby taki podatek VAT należy wpisywać zarówno jako podatek naliczany przy zakupie, jak i wynikający i należy ze sprzedaży, czasem w grę wchodzą różnego rodzaju korekty, ale i rozrachunki z urzędem skarbowym. Jeśli jest to VAT naliczany przy produktach, na które obowiązują niższe, preferencyjne stawki podatku, często dochodzi do korekty naliczonego i odprowadzonego podatku, a sama firma występuje o jego zwrot. Z kolei mnogość składek, które należy odprowadzić na rzecz ubezpieczeń społecznych powoduje, że niejednokrotnie tutaj wiele się dzieje na odpowiednim koncie. Co prawda wszystkie składki danego rodzaju, np. chorobowe, są opłacane zbiorczo raz w miesiącu, ale muszą być wyliczane na podstawie dokumentów kadrowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.