Sfinansowanie działalności z funduszy Urzędu Pracy

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie działalności, oprócz jej zarejestrowania, jest konieczność posiadania jakichś oszczędności, które pozwolą je wykorzystać na pierwsze miesiące prowadzenia działalności (chodzi głównie o konieczność opłacania zobowiązań względem ZUS czy opłat, wynikających z tytułu czynszu za biuro i innych), dokonywanie potrzebnych rejestracji, i wielu innych. Jednak warto skorzystać także z możliwości sfinansowania działalności ze środków, pochodzących bezpośrednio z EFS albo z funduszy Urzędu Pracy. Jeśli nie prowadziło się wcześniej działalności, na co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem tej nowej działalności i nie posiada się aktualnie wpisu w KRS, to można starać się o pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności bezpośrednio z Urzędu Pracy. Warunkiem jest także posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a w określonych terminach można składać wniosek o sfinansowanie działalności, razem z biznesplanem. Ilość rozpatrywanych wniosków w ciągu roku jest ograniczona, podobnie jak wysokość środków, które można pozyskać na rozpoczęcie działalności. Środki nie są może wysokie, bo jest to kwota niższa niż 20 tysięcy złotych, ale pozwalają one choćby na opłacenie składek na ZUS przez dwa latem, co pozwala przedsiębiorcy na zajęcie się jedynie próbą rozwinięcia działalności, ponieważ środki na opłatę ubezpieczeń już posiada.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.