Środki pieniężne, kredyty i gotówka

W księgowości niezwykle ważna jest właściwa ewidencja wszystkich posiadanych środków pieniężnych. Tutaj rozdziela się środki pieniężne na te, które są posiadane faktycznie w kasie (gotówka), na środki na rachunku bankowym oraz na inne środki pieniężne. Najprościej jest pokazać te środki, tłumacząc ich pojawienie się na dokumentach kasowych. Są tam dwie stron – winien i ma, które odpowiadają temu, co faktycznie w postaci gotówki jest w posiadaniu kasy i co powinno się pojawić, ponieważ kontrahenci są winni jakieś pieniądze. W obrocie gotówkowym uwzględnia się zarówno pobranie gotówki z kasy, jak i wpłatę do kasy tytułem utargów, różnice kursowe na dany dzień, a finalnie aż do wpłaty gotówki z kasy na rachunek bankowy, także z uwzględnieniem możliwości dokonywania wpłat poprzez wpłatomaty. Jeśli kasa dokonuje wypłat wynagrodzeń i zaliczek w postaci gotówki, to z kolei powinny się takie operacje pojawić po stronie obciążającej kasę. Podobnie wyglądają rozliczenia na rachunkach bankowych, przy czym nie operuje się tutaj gotówką w postaci banknotów, a pieniędzmi. Dyspozycje są zlecane jako polecenia przelewów, rzadziej wykorzystuje się na polskim rynku czeki rozrachunkowe jako formę zapłaty, która jest mało upowszechniona i niechętnie przyjmowana. Mogą się tutaj pojawić odsetki od lokat jako wpływy oraz koszty związane z prowadzeniem rachunku jako strona na wypływy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.