Szkolenia dla przedsiębiorców z funduszy EFS

Pierwsza tura funduszy na pomoc dla przedsiębiorców z ramienia Unii Europejskiej kończy się wraz z 2013 rokiem, kolejne fundusze będą uruchomione w 2014 roku, ale będą one w niższej kwocie niż dotychczas. Warto jednak bliżej zapoznać się z poszczególnymi kategoriami funduszy, dzięki którym można skorzystać ze szkoleń całkowicie bezpłatnych albo wymagających minimalnego wkładu własnego. Większość szkoleń, które są dofinansowywane z EFS, wymaga określonego numeru PKD, zapisanego w zakresie działalności danej firmy, ponieważ niektóre szkolenia skierowane są tylko dla firm, działających w branży turystycznej czy gastronomicznej, niektóre – dla firm z branży finansowej czy firm prowadzących szkolenia dla innych firm. Spora część szkoleń wymaga także prowadzenia działalności w określonych województwach w Polsce. Są także szkolenia skierowane do określonych grup pracowniczych – dla pracowników o niskich kwalifikacjach, czyli z co najwyżej średnim wykształceniem, powyżej 45 lub 50 roku życia albo dla kobiet, które są zdecydowanie bardziej podatne na zmiany na rynku pracy i zagrożone bezrobociem. W składanych dokumentach trzeba co najwyżej wskazać wysokość pomocy de minimis, z której już się skorzystało, albo przedstawić dokumenty, świadczące o wysokości wynagrodzenia, które dany pracownik uzyskuje, aby w ten sposób wykazać swój wkład w szkolenie pracownika.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.