Uroda pomaga w pracy?

Niekórzy twierdzą, że ładne kobiety mają zdecydowanie ułatwioną ścieżkę kariery. Jedna z ogólnopolskich gazet przeprowadziła ankietę na ten temat. Wzięło w niej udział około 26 tysięcy osób. Wszystkie musiały odpowiedzieć na proste pytanie: czy według was piękne kobiety mają w pracy łatwiej? Jak się okazuje wiele osób jest wręcz przekonanych, że owszem, ładnym kobietom jest łatwiej. Odpowiedź tą wybrało 46 procent osób. Co więcej, osoby te uważają, że do załatwienia jakiejkolwiek sprawy, w przypadku ładnych kobiet, wystarczy ich jeden ładny uśmiech i nic więcej nie trzeba. 25 procent osób do sprawy i zadanego pytania podeszło trzeźwo. Uważają oni, że wszystko zależy od usposobienia danej osoby, a wygląd nie ma tu znaczenia. 21 procent ankietowanych uważa, że to wcale nie zależy od kobiet, ale od tego jakie podejście ma do nich ich pracodawca. 9 procent odpowiedziało, że wygląd w ogóle nie ma znaczenia, a ważniejsze jest to co kobiety mają w głowie. Jak widać zdania są podzielone. Ale jak jest naprawdę? Często z pewnością tak. Jednak wszystko to zależało będzie od pracodawcy. Jeśli jest profesjonalistą w tym co robi to z pewnością nie będzie wyróżniał nikogo tylko dlatego, że jest urodziwy. Nie będzie także nikogo dyskryminował czy to ze względu na płeć czy to ze względu na wiek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.