Warunki spłaty kredytu

Każda instytucja bankowa udziela kredytu na określonych warunkach, według ściśle określonych procedur przyznawania ich i spłaty tychże kredytów. Choć teoretycznie każdy przypadek, czyli wniosek kredytowy traktowany jest indywidualnie, to jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że wiele wniosków jest odrzucanych już po wstępnych oględzinach. Do podstawowych warunków otrzymania dowolnego rodzaju kredytu należą uzyskanie odpowiedniej zdolności kredytowej oraz posiadanie dostatecznego zabezpieczenia do takiej wysokości zobowiązania kredytowego. Jeżeli bank wyda pozytywną decyzję na nasz wniosek kredytowy, wówczas nie pozostaje nic innego, jak złożyć podpisy pod umową kredytową. W tejże umowie kredytowej wskazane są wszystkie warunki spłaty kredytu. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto poprzedzić to rozmową z naszym prawnikiem i doradcą kredytowym, którzy po przejrzeniu dokładnie przepisów umowy pomogą nam znaleźć elementy umowy, które mogą okazać się dla nas niekorzystne i krzywdzące w dalszej perspektywie. Każda umowa kredytowa zawiera zasady dotyczące rodzaju rat, czy są to raty malejące, czy też stałe, oraz ich wysokość początkowa. W umowie musi być ponadto wskazany okres kredytowania. Przed długoterminowymi zobowiązaniami kredytowymi lepiej jest się poważniej zastanowić, zanim podejmiemy, jakieś kroki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.