Zakładanie firmy przez Internet

Idea jednego okienka pojawiła się całkiem niedawno z perspektywy polskiej przedsiębiorczości, jednak to naprawdę spore ułatwienie w zakładaniu działalności. Aktualnie aby rozpocząć prowadzenie działalności, wystarczy wypełnienie formularza, co można zrobić także przez Internet, a w Urzędzie Dzielnicowym należy jedynie podpisać formularz. Wszelkie pozostałe formalności są dopełniane przez urzędników, którzy przesyłają dokument do urzędu statystycznego, który następnie przesyła przedsiębiorcy numer regon. Na miejscu w Urzędzie Dzielnicy przedsiębiorca otrzymuje dokument z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie ma nadanego numeru NIP, to jednocześnie musi o niego wnioskować. Ostatecznym miejscem, do którego należy się udać osobiście, jest ZUS, w którym należy wypełnić formularz, w którym deklaruje się rodzaj ubezpieczenia oraz ilość osób przystępujących do niego. Wszystkie te punkty dotyczą zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym przypadku można nie zakładać oddzielnego rachunku bankowego, dedykowanego do wykonywania wszelkiego rodzaju płatności, bowiem przy działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną taki wymóg nie istnieje. Można w ten sposób dokonywać płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego oraz podatek od sprzedanych towarów lub usług.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.