Zasady tworzenia oraz przechowywania teczek osobowych

Teczka osobowa to zbiór dokumentów pracownika, które nawiązują do jego historii zatrudnienia oraz aktualnie wykonywanego zawodu. Każdy rozpoczynający działalność gospodarczą pracodawca powinien zapoznać się z zasadami tworzenia oraz opisywania teczek osobowych. Zależy również pamiętać, że wszystkie dokumenty osobowe przechowywane są w firmie przez 50 lat, a więc cały ten okres czasu konieczne jest odpowiednie trzymanie dokumentacji. Pierwsza część dokumentów nawiązuje do obecnego zatrudnienia pracownika. znajduje się tam nasze podanie o pracę, podpisane umowy na kolejne okresy zatrudnienia, jak również ewentualne aneksy, czy zmiany wprowadzane do umów. w tej części przechowywać można również różnorodne wnioski pracownika oraz kserokopie zwolnień lekarskich. Druga część teczki osobowej to dokumenty świadczące o przygotowaniu pracownika. Są to wszystkie wcześniejsze świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły. W zakresie tym pozostaje również przechowywanie kserokopii dokumentów osobistych, jak dowód osobisty, czy prawo jazdy. Te wszystkie informacje zawierają się w jednej, odrębnej teczce osobowej. Z uwagi na wielość danych prywatnych, które nie powinny być rozpowszechniane oraz przekazywane osobom trzecim, każdy pracodawca musi odpowiednio przechowywać teczki kadrowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.