Zatrudnianie pracownika – jaka umowa

W polskim prawie istnieją trzy główne typu umów, umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie. Każda z tych umów jest inna i ponosi za sobą inne konsekwencje prawne oraz konieczność płacenia podatków i tym podobnych. Umowa o dzieło i umowa zlecenie maja określony termin działania, umowa o prace może być bezterminowa, dzięki temu pracownik może być spokojny o swoje miejsce pracy. Zatrudniając pracownika zazwyczaj początkowo zatrudnia się go na umowę zlecenia, daje ona możliwość opłacania części składek dla pracownika, a jej forma jest bardzo wygodna dla obydwu stron. Umowa o dzieło zazwyczaj zawierana jest jeżeli dana osoba m wykonać tylko i wyłącznie pewna pracę, na przykład zaprojektować stronę internetową dla firmy lub umyć okna w budynku firmy. Wielu pracodawców decyduje się na podpisanie z pracownikiem próbnej umowy o prace, na okres na przykład miesiąca lub trzech. Dzięki temu obydwie strony mogą zobaczyć jak będzie się układać ich współpraca. Po tym czasie umowa może zostać rozwiązana lub podpisana na dłuższy okres czasu – zależnie od tego jak strony się dogadały. Prawidłowo podpisana umowa musi zawierać wszystkie dane personalne pracownika, jego numer PESEL oraz NIP, aby mógł się rozliczyć z urzędem skarbowym. Ważne jest dokładnie sprawdzenie każdej umowy, tak aby była ona poprawnie uzupełniona.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.