Zatrudnienie dla nauczycieli

Nauczyciele mogą dostać pracę w różnych miejscach. Większość z nich pracuje w szkołach – podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i zawodowych. Ci, którzy uczą obcych języków, jak angliści, romaniści, germaniści mogą również dostać posadę w szkole języków obcych. Wielu nauczycieli może też pracować przy udzielaniu korepetycji. Zwłaszcza matematycy, fizycy i chemicy maja licznych uczniów, gdyż przedmioty te sprawiają trudności wielu uczniom. Dzieciaki przed samą maturą chętnie też pobierają dodatkowe lekcje z przedmiotów, które maja zamiar zdawać, jak matematyka, ale również język polski i języki obce. Niektóre dzieci powtarzają też materiał z wybranego przez siebie dodatkowego przedmiotu maturalnego, jak historia, geografia, informatyka. W szkołach nauczyciele nie zarabiają bardzo wiele, jednak już nauka języków obcych w szkołach językowych okazuje się znacznie bardziej dochodowa. Również korepetycje mogą przynieść ładne dochody. Wielu nauczycieli łączy naukę w różnych miejscach pracy, zwłaszcza gdy w jednej szkole nie maja, pełnego etatu. Wielu polonistów na przykład poza praca w szkole udziela korepetycji, zwłaszcza w drugim półroczu, gdy maturzyści zaczynają się przygotowywać do bliskich egzaminów. Angliści zaś przez cały rok udzielają lekcji w szkołach językowych. Matematykom i fizykom też nie brakuje pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.